Sistemes d'insonorizacion sòls

plataformas acústicas flotantes mini plataformas acústicas flotantes

tornar

TERRA FLOTANT FORMIGÓ
Es crea un terra flotant o independent per evitar la transmissió de so i vibracions a través del forjat o solera.

TERRA FLOTANT LLEUGER
En les situacions que per pes o un altre motiu no es pot càrregues el forjat, es procedeix a un sòl flotant lleuger.

TERRA FLOTANT BT-FLOT
Consisteix a realitzar una llosa flotant in-situ sostinguda amb molls sobre el forjat original. Aquest sistema s'ha de calcular en funció de les necessitats, pesos, tipus de vibracions a eliminar, etc.
Segons l'esquema següent:

PLATAFORMA FLOTANT
Hem creat un sistema genèric de flotació de maquinària per a aquelles situacions on no es puguin aplicar sòls en continu.

Fabricada amb un sandvitx compost per diferents materials aïllants i elàstics, acabats en acer galvanitzat, alumini o acer inoxidable.

PLATAFORMA FLOTANT MINI
Com en el cas anterior, fabriquem uns suports puntuals per a maquinària o equips de so, instruments musicals, etc. Compost per una base elàstica i una platina d'acer que donen una estabilitat.

Pasaje Til·lers núm. 3, 08390 Montgat, Barcelona / CIF: B-61470043 / Tel: 902027971 / 93 752 99 85 / 648542813 / Fax: 93 752 13 04 / info@barnatecno.com

© Barnatecno s.l 2014. Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny

Pasaje Til·lers núm. 3

08390 Montgat, Barcelona

CIF: B-61470043


Tel: 902027971 - 93 752 99 85 - 648542813

Fax: 93 752 13 04

info@barnatecno.com


© Barnatecno s.l 2014.

Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny