Portes acústiques de fulles paral·leles

Puertas acústicas de hojas paralelas

tornar

En els espais on es requereixi un elevat aïllament i no sigui possible la col·locació de dues portes acústiques, Barnatecno li proposa les nostres portes de FULLS EN PARAL·LEL. Fabricades amb el sistema de PAB 47, es construeix una porta d'una o dues fulles, que obren amb sistema de antipànic, empenyent dues fulles que giren en paral·lel, amb una separació entre elles de 250 mm com a mínim.

Aquest sistema aporta un aïllament molt elevat i només es fabriquen sota comanda.

Pasaje Til·lers núm. 3, 08390 Montgat, Barcelona / CIF: B-61470043 / Tel: 902027971 / 93 752 99 85 / 648542813 / Fax: 93 752 13 04 / info@barnatecno.com

© Barnatecno s.l 2014. Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny

Pasaje Til·lers núm. 3

08390 Montgat, Barcelona

CIF: B-61470043


Tel: 902027971 - 93 752 99 85 - 648542813

Fax: 93 752 13 04

info@barnatecno.com


© Barnatecno s.l 2014.

Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny