Cabines acústiques per a maquinària

tornar

En l'actualitat pràcticament totes les màquines i instal·lacions que generin soroll i per tal de complir les diferents normatives que regulen la contaminació acústica, han de ser tractades per evitar les molèsties a terceres persones.

Per a això BARNATECNO proposa la instal·lació de les cabines modulars de protecció acústica, tant per l'interior com per l'exterior de les edificacions.

 

Les nostres cabines es construeixen emprant panells metàl·lics, que es fabriquen mitjançant xapes d'acer pre-lacat i nucli de material fono.aislante, dissenyats en funció del nivell de soroll que es pretengui evitar.

 

El seu disseny i instal·lació contemplen tots els detalls que puguin afectar la màquina que recobreix perquè no afecti el seu correcte funcionament i incorporant els diferents components acústics:

 

-Portes D'accés (amb els accessoris)

-Silenciadores (Rectangulars o cilíndrics)

-Vierte-Aigües o impermeabilització

-Registres De manteniment

-Etc.

 

Igualment en tots els nostres treballs es contempla la seva adaptació o integració en el medi ambient on s'instal·la, amb l'objectiu que el seu impacte visual sigui el menys possible.

 

Aquestes cabines es dimensionen i s'instal·len segons les necessitats de cada client.

 

Amb les mateixes cabines s'obtenen alhora no només l'atenuació acústica necessària sinó també protecció física, evitant esquitxades de tall, cremades de soldadura, ferides per trencaments, etc.

 

Els materials que fem servir en la fabricació de les nostres cabines són incombustibles, amb protecció a l'aigua per a una millor durabilitat.

 

En tots els casos, les nostres cabines són de fàcil desmuntatge per poder-les modificar, ampliar o traslladar en el cas que sigui necessari, adaptant sense dificultats als espais disponibles a locals comercials o naus industrials.


Pasaje Til·lers núm. 3, 08390 Montgat, Barcelona / CIF: B-61470043 / Tel: 902027971 / 93 752 99 85 / 648542813 / Fax: 93 752 13 04 / info@barnatecno.com

© Barnatecno s.l 2014. Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny

Pasaje Til·lers núm. 3

08390 Montgat, Barcelona

CIF: B-61470043


Tel: 902027971 - 93 752 99 85 - 648542813

Fax: 93 752 13 04

info@barnatecno.com


© Barnatecno s.l 2014.

Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny