BT COMPOSITES PUR-EPS

volver

Aquests panells estan fabricats en acer pre-lacat amb nucli termoaïllant en PUR o EPS de diferents gruixos. La seva utilització és bàsicament per a la sectorització frigorífica i higiènica: Cambres de conservació, frigorífiques, sales netes i cabines de selecció.

Es complementa amb visors, portes, etc.

Pasaje Til·lers núm. 3, 08390 Montgat, Barcelona / CIF: B-61470043 / Tel: 902027971 / 93 752 99 85 / 648542813 / Fax: 93 752 13 04 / info@barnatecno.com

© Barnatecno s.l 2014. Tots els drets reservats / Barcelona


Google + Youtube


Disseny

Pasaje Til·lers núm. 3

08390 Montgat, Barcelona

CIF: B-61470043


Tel: 902027971 - 93 752 99 85 - 648542813

Fax: 93 752 13 04

info@barnatecno.com


© Barnatecno s.l 2014.

Tots els drets reservats / Barcelona


Google + Youtube


Disseny