Anti - impacte

antiimpacto tecnobel caucho 280-20 bt polibel 25 tecnobel 20-150

volver

ANTI-IMPACTE BT-POLIBEL
Corresponen a una gamma de materials anti-impacte fabricats en polietilè de cèl·lula tancada, que poden instal·lar-se a instal·lacions lleugeres (parquet o tarimes de fusta) o bé en instal·lacions pesades a base d'una llosa de formigó.
Poden incorporar un film aluminitzat a fi de protegir d'humitats i temperatures.

ESTORETES ANTI-VIBRATÒRIES BT-ESTORETA
Es tracta d'un material fabricats en cautxú amb una sèrie de ranures per una o per les dues cares, que absorbeixen petites vibracions en motors de tot tipus, alhora que faciliten el seu assentament i el lliscament.

MOLLES BT-MOLL
Fabricats en acer de primera qualitat i en funció de les càrregues i freqüències a eliminar. Especialment indicats per a tot tipus de maquinària, ja sigui com a base d'assentament, pengi o la seva interposició entre suport.

SILEMBLOCS BT-SILEM
Disposem d'una àmplia gamma de silemblocs (barreja de cautxú / metall), per a totes les funcions que es requereixin, combinant la seva elasticitat amb la seva aplicació, subjecció, etc. S'utilitzen per evitar el contacte sòlid (aïllament), entre màquines i estructures rígids.

SUPORT DE SOSTRE TBT-1
Construït en acer galvanitzat i EPDM. Útil per a les dues perfilerías de sostre mes emprades (F47 i 60/27), amb doble dispositiu de seguretat i sistema d'auto anivellament. Evita eficaçment la vibració en els sistemes de sostres flotants d'aïllament acústic.

SUPORT DE PARET PBT-1
Elaborat amb els mateixos materials descrits anteriorment. El seu ús bàsic és per assegurar l'aïllament entre parets i tractament acústic, dotandolo alhora de major rigidesa del mateix.

Pasaje Til·lers núm. 3, 08390 Montgat, Barcelona / CIF: B-61470043 / Tel: 902027971 / 93 752 99 85 / 648542813 / Fax: 93 752 13 04 / info@barnatecno.com

© Barnatecno s.l 2014. Tots els drets reservats / Barcelona


Google + Youtube


Disseny

Pasaje Til·lers núm. 3

08390 Montgat, Barcelona

CIF: B-61470043


Tel: 902027971 - 93 752 99 85 - 648542813

Fax: 93 752 13 04

info@barnatecno.com


© Barnatecno s.l 2014.

Tots els drets reservats / Barcelona


Google + Youtube


Disseny