Aïllants acústics

aglomerado tecnobel 2 150 silenplac

tornar

Materials de Aïllament

 

MEMBRANES ACÚSTICS BT-SILENPLAC 50

Fabricades en materials exempts d'asfalt. Amb un ample de 1200 mm, autoadhesives i un pes de 5 kg / m2.

La seva utilitat entra dins de l'aïllament a soroll aeri, instal·lades entre plaques (guix i els seus derivats o fusta) o bé sobre metall, augmentant la seva densitat. La seva flexibilitat fa que incrementi l'aïllament en mitges i baixes freqüències.

 

MEMBRANES BI-COMPONENTS BT-SILENPLAC FT / 2FT

A les característiques esmentades anteriorment, aquests models de membranes incorporen un material geo-tèxtil per una de les seves cares (FT) o per ambdues (2FT) aportant un element amortiguant i fono-absorbent.

La seva utilitat principal és per cobrir baixant, desguassos, canonades, conductes de ventilació, interiors de maquina, reforços acústics en xapes metàl·liques, etc.

 

AGLOMERADOS BT-TECNOBEL

Es tracta d'un aglomerat elàstic fabricats a base d'escuma de poliuretà d'alta densitat (80, 100 i 150 kg) en diferents gruixos (20, 40 i 80 mm). S'utilitza per a l'aïllament de parets i sostres creant una cambra d'aire i aportant elasticitat. Igualment es pot utilitzar com a element amortiguant per a terres flotants i plataformes elàstiques.

 

COMPLEXOS DE PLOM BT-PLOM

Aquests productes es fabriquen com un "sandvitx" compost per una base d'escuma, làmina de plom i escuma absorbent, amb un gruix entre 6 i 20 mm. Aporta una elevada densitat i amortiment en els tractaments, emprant-bàsicament en tots els paraments a aïllar: sostres, parets, terres, baixants, conductes, maquinària, etc.

 

 


Pasaje Til·lers núm. 3, 08390 Montgat, Barcelona / CIF: B-61470043 / Tel: 902027971 / 93 752 99 85 / 648542813 / Fax: 93 752 13 04 / info@barnatecno.com

© Barnatecno s.l 2014. Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny

Pasaje Til·lers núm. 3

08390 Montgat, Barcelona

CIF: B-61470043


Tel: 902027971 - 93 752 99 85 - 648542813

Fax: 93 752 13 04

info@barnatecno.com


© Barnatecno s.l 2014.

Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny